How Dkaa Shortyy Folkkz Stayy Gettin Treatedkk

Monday 24 February 28201 Shares

How Dkaa Shortyy Folkkz Stayy Gettin Treatedkk

Folkkz Aint On Shit Alwayz Takkin Flight Frm Da Counts???? Kike Tony Jonathan Jesus Jose Andk dkaa Rest Forever Gettin Treatedk Tskk Mldk Ak Dk Bitch