=))

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

Friday 30 September 2059 43620 Shares

- bạn biết ai ngu ngốc hơn tôi không?
-không ai cả
- vâng cảm ơn đã đọc

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty