Plas ne Belorta! Mësuesi i frengjistes jep informatike.

Monday 14 June 2059 67730 Shares

Plas ne Belorta! Mësuesi i frengjistes jep informatike.

Pas investigimeve te gazetareve tane ne teren u be i mundur evidentimi i nje rasti te paprecedent. "Mesuesi i ferngjishtes jep leksione informatike".
Videoja e regjistruar ne oren e mesimit i ka shkuar prokurores se rrethit Zonjes Entela Qelemeni e cila po e shqyrton me grupin e eksperteve.
Sipas informacioneve te grumbulluara deri tani mesusi rrezikon 2 vjet heqje lirie dhe mosushtrim profesioni deri ne 10 vjet me akuzen "Fallcifikim Diplome" per qellime perfitimi personale.
Mendohet se kjo strategji nga ana e mesuesit ne bashkepunim me drejtorine arsimore eshte aplikuar dhe ne fshatrat perreth si Neviçisht, Kuç i Zi edhe me tej.

loading Biewty
loading Biewty 3

Hi
.