ELS A__I__ DE LA VIOÉNCIA

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

2059 76905 Shares

ELS A__I__ DE LA VIOÉNCIA

En el últim any hem tomat en compte tots els tipus de violència que n´hi han en contra de la dona, que afecta en tots els aspectes de la seva vida, com la part econòmica, la professional, la sa social, la seva educació, la seva sexualitat i tota la seva llibertat.

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty